اخـبار پرشـین تابـلو تابان

- آگهی استخدام

علاقمندان به فعالیت در مجموعه پرشین تابلو تابان، با توجه به جدول مشاغل مورد نیاز، می توانند فرم پیوست شماره 1 را دانلود، تکمیل و به ایمیل info@persiantableau.com ارسال نمایند.

توضیح:

1. هیچگونه ترتیب اثری به هرگونه فرم، رزومه، مشخصات و... که خارج از فرمت تعیین شده ارسال شود، داده نخواهد شد.

2. پس از ارسال درخواست، هرگونه تماس جهت پیگیری و...، سبب لغو روال بررسی فرم خواهد شد.

3. ارسال فرم پیوست شماره 1، هیچگونه تعهدی برای پرشین تابلو تابان ایجاد نخواهد کرد.

4. پس از بررسی، با افراد واجد شرایط تماس و دعوت به مصاحبه حضوری خواهد شد.

 دانلود فرم پیوست شماره 1

 

بیست و هفتم فروردین ماه 1397

- کانال تلگرام پرشین تابلو تابان

https://t.me/pttcompany